اجاره فضای رک در دیتاسنتر با ارائه سرویس Collocation کولوکیشن

مشخصات خدمات تخصصی  اجاره فضای رک در دیتاسنتر پال نت در داخل ایران با ارائه سرویس Collocation کولوکیشن مقدار فضای رک 1U بصورت شش ماهه و یکساله قابل ارائه است که قیمت هر یونیت رک ماهیانه 190 هزار ...