هاستینگ حرفه ای با سرورهای قدرتمند Linux در ایران که روزانه از تمام اطلاعات هاست شما نسخه پشتیبان تهیه می شود.

هاست لینوکس ایران PLLin1G

هاست لینوکس ایران با 1G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 20G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست لینوکس، زبان برنامه نویسی PHP با پایگاه داده MySql می باشد.
این هاست رایگان بر روی سرور لینوکس داخل کشور است و از کنترل پنل سی پنل Cpanel استفاده می کند.

هاست لینوکس ایران PLLin2G

هاست لینوکس ایران با 2G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 30G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست لینوکس، زبان برنامه نویسی PHP با پایگاه داده MySql می باشد.
این هاست رایگان بر روی سرور لینوکس داخل کشور است و از کنترل پنل سی پنل Cpanel استفاده می کند.

هاست لینوکس ایران PLLin3G

هاست لینوکس ایران با 3G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 50G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست لینوکس، زبان برنامه نویسی PHP با پایگاه داده MySql می باشد.
این هاست رایگان بر روی سرور لینوکس داخل کشور است و از کنترل پنل سی پنل Cpanel استفاده می کند.

هاست لینوکس ایران PLLin5G

هاست لینوکس ایران با 5G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 100G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست لینوکس، زبان برنامه نویسی PHP با پایگاه داده MySql می باشد.
این هاست رایگان بر روی سرور لینوکس داخل کشور است و از کنترل پنل سی پنل Cpanel استفاده می کند.

هاست لینوکس ایران PLLin10G

هاست لینوکس ایران با 10G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 150G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست لینوکس، زبان برنامه نویسی PHP با پایگاه داده MySql می باشد.
این هاست رایگان بر روی سرور لینوکس داخل کشور است و از کنترل پنل سی پنل Cpanel استفاده می کند.

هاست لینوکس ایران PLLin20G

هاست لینوکس ایران با 20G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 200G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست لینوکس، زبان برنامه نویسی PHP با پایگاه داده MySql می باشد.
این هاست رایگان بر روی سرور لینوکس داخل کشور است و از کنترل پنل سی پنل Cpanel استفاده می کند.

هاست لینوکس پلن VIP و حرفه ای

هاست لینوکس ایران با 40G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 400G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست لینوکس، زبان برنامه نویسی PHP با پایگاه داده MySql می باشد.
این هاست رایگان بر روی سرور لینوکس است و از کنترل پنل سی پنل Cpanel استفاده می کند.