هاستینگ حرفه ای با سرورهای قدرتمند Windows در ایران که روزانه از تمام اطلاعات هاست شما نسخه پشنیبان تهیه می شود.

هاست ویندوز ایران PLWin1G

هاست ویندوز ایران با 1G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 20G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.
این هاست بر روی سرور ویندوز داخل کشور است و از کنترل پنل پلسک Plesk استفاده می کند.

هاست ویندوز ایران PLWin2G

هاست ویندوز ایران با 2G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 30G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.
این هاست بر روی سرور ویندوز داخل کشور است و از کنترل پنل پلسک Plesk استفاده می کند.

هاست ویندوز ایران PLWin3G

هاست ویندوز ایران با 3G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 50G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.
این هاست بر روی سرور ویندوز داخل کشور است و از کنترل پنل پلسک Plesk استفاده می کند.

هاست ویندوز ایران PLWin5G

هاست ویندوز ایران با 5G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 100G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.
این هاست بر روی سرور ویندوز داخل کشور است و از کنترل پنل پلسک Plesk استفاده می کند.

هاست ویندوز ایران PLWin10G

هاست ویندوز ایران با 10G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 150G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.
این هاست بر روی سرور ویندوز داخل کشور است و از کنترل پنل پلسک Plesk استفاده می کند.

هاست ویندوز ایران PLWin20G

هاست ویندوز ایران با 20G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 200G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.
این هاست بر روی سرور ویندوز داخل کشور است و از کنترل پنل پلسک Plesk استفاده می کند.