هاستینگ حرفه ای با سرورهای قدرتمند Windows در ایران که روزانه از تمام اطلاعات هاست شما نسخه پشنیبان تهیه می شود.

PL1Win500M

هاست ویندوز با 500M فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 10G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.

PL2Win1G

هاست ویندوز با 1G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 20G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.

PL3Win2G

هاست ویندوز با 2G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 30G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.

PL4Win3G

هاست ویندوز با 3G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 40G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.

PL5Win5G

هاست ویندوز با 5G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 50G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.

PL6Win10G

هاست ویندوز با 10G فضا
این پلن با پهنای باند ماهیانه 70G و سرویس رایگان بک آپ گیری خودکار (روزانه/هفتگی/ماهیانه) می باشد.
با تعداد نامحدود ساب دامین، اکانت FTP، Email و دیتابیس و امکان تحویل آنی و ارتقاء در آینده
تکنولوژی پشتیبانی شونده هاست ویندوز، زبان برنامه نویسی ASP.NET و پایگاه داده SQL Server می باشد.