اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 واحد پشتیبانی

کارشناسان پشتیبانی پال نت هاست

 واحد فروش

کارشناسان فروش پال نت هاست